Hirurgija

- Konsultativni pregledi

- Utvrđivanje indikacija za operacije

- Male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji / tumori, ciste i drugo

- Probatorna biopsija i slanje uzorka na PH analizu