Kardiologija

- Kardiološki pregled

- Ultrazvučno ispitivanje srčanih funkcija

- Ergometrija/test opterećenja / ispitivanje srčane funkcije u mirovanju i naporu sa EKG praćenjem

- Holter / 24 EKG

- Utvrđivanje indikacija za koronarografiju

- Aritmologija

- Pulsna oksimetrija