Nutricionista

- Konsultacije

- Antropometrijska merenja i pregled

- Izrada algoritma dijete