Estetska i plastična hirurgija

- Konsultacije za estetsku hirurgiju

- Male plastično-hirurške intervencije

- Face-lift

- Blefaroplastika/korektivna operacija kapaka

- Injekcione tehnike/primena filera

- PRP terapija / rejuvenacija autolognom plazmom