Mr Sc Dr Aleksandar Živković

Mr Sc Dr Aleksandar Živković Inernista kardiolog Subotica

Inernista kardiolog Subotica


Živković Aleksandar je rođen 1972. godine. U Zemunu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1997. godine.

Posle završene lekarske prakse i Škole rezervnih oficira, zaposlio se u bolnici u Subotici.

Diplomirao je internu medicinu na VMA 2002. godine.

2004. godine odbranio je magistarski rad iz oblasti kardiologije.

Specijalizaciju iz kardiologije završio je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine 2009. godine u Sremskoj Kamenici. Pejsmejkere ugrađuje od 2003. godine u saradnji sa hirurgom, a od 2008. radi samostalno. Stalno je uključen u praktičnu i teorijsku obuku pejsmejkera ​​i ICD-a u zemlji (Novi Sad i Beograd) i inostranstvu (Lozana, Bratislava...).

Studije počinje 2018. godine i aktivno učestvuje u angiološkim procedurama (koronarografija, stentovi...) u sopstvenoj ustanovi uz mentorstvo dr Svetozara Srdića, interventnog kardiologa.

U Opštoj bolnici Subotica bio je načelnik Službe interne (kardiološke) poliklinike, trenutno glavni lekar Koronarnog odeljenja, gde koristi savremeni dijagnostički pristup (invazivni monitoring, ehokardiografija, ergometrija, holter...) za lečenje najtežih pacijenata, uključujući interventne procedure, kao što su pejsmejker i implantacija stenta koja se obavlja u operacionoj sali Angio.

Zakažite pregled već sada!

Pozovite nas na telefon +381 62 551 595.

Pozovi odmah
Zakažite pregled već sada!
Poliklinika Medic 062551595