Dr Tamaš Takač

Dr Tamaš Takač

Specijalista psihijatar Subotica


Obrazovanje

Osnovnu školu redovno pohadjao i završio sa odličnim uspehom.U Novom Sadu u  redovnom roku upisao gimnaziju „Svetozar Markovic“,opšti smer ,a odmah potom upisao Medicinski  fakultet u Novom Sadu na Medicinskom Univerzitetu.Diplomirao 2013.godine i time stekao visoko  obrazovanje lekara opšte prakse.Sa odobrenom specijalizacijom, započeo sam redovan specijalistički  staž za Opštu Bolnicu Subotica. Otpočeo kruženje na Klinici za Psihijatriju u Novom Sadu na Kliničkom  Centru Vojvodine ,potom nastavio u Beogradu na Kliničkom Centru Srbije. Po završenom kruženju stekao  sam uslov za polaganje završnog specijalističkog ispita.Specijalistički ispit iz Psihijatrije položio sam u  junu 2020.godine na Medicinskom Univerzitetu u Beogradu i time stekao stručno kvalifikovano zvanje  Specijalista Psihijatar. 

Radno Iskustvo 

Prvo radno iskustvo kao lekar opšte prakse stekao sam na odeljenju psihijatrije Opšta  Bolnica Subotica, kao volonter na privremenom radu. Potom sam dobio radno mesto u Domu Zdravlja Subotica, kao lekar opšte prakse. Proveo sam u Opštoj ambulanti Novi Žednik ukupno 8 meseci. Osim osnovnog posla tamo, imao sam redovna dežurstva u Hitnoj pomoći u Domu zdravlja Subotica. Sa odobrenom specijalizacijom započinjem radno iskustvo kao lekar primljen na neodređeno u Opštoj  bolnici Subotica na odeljenju psihijatrije, ali uporedo zbog potreba ustanove takođe i na odeljenju  Urgentne medicine. Iskustvo kao Klinički lekar specijalizant Psihijatrije sam stekao na Kliničkom Centru Vojvodine godinu dana, a potom i na Kliničkom Centru Srbije takođe godinu dana u sklopu redovnog  specijalističkog staža. 

Kursevi i poznavanje jezika 

  • Mađarski - visok nivo C2 – čitanje, pisanje, tečno razumevanje i konverzacija.
  • Engleski jezik- srednji nivo B2 pisanje,čitanje, razumevanje, konverzacija
  • Nemači jezik- A2 nivo čitanje, pisanje, konverzacija
  • Poznavanje rada na računaru : Microsoft office paket i standardne Windows  aplikacije 

Lične osobine 

Komunikativna i otvorena osoba. Spreman za timski rad ,nove ideje. Kolegijalan i odgovoran radnik.

Zakažite pregled već sada!

Pozovite nas na telefon +381 62 551 595.

Pozovi odmah
Zakažite pregled već sada!
Poliklinika Medic 062551595