Dr Mihajlo Zwick

Dr Mihajlo Zwick Vaskularni Hirurg Subotica

Vaskularni Hirurg Subotica


Rođen sam 26.novembra 1959.g u Beogradu. Osnovnu i srednju školu sam završio u Subotici, a fakultet i specijalizaciju iz hirugije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po završetku studija, pre započinajnja specijalizacije radio sam kao lekar u Službi medicine rada. Specijalizaciju sam započeo 1989.g. u Opštoj bolnici u Subotici, a specijalistički ispit sam položio 1993.g. Nakon toga sam nastavio da radim kao hirurg na odeljenju vaskularne hirurgije. U cilju sticanja novih znanja i usavršavanja u vaskularnoj hirurgiji, boravio sam kraće vreme na edukaciji u Kliničkom centru u Ljubljani, u Ospedale dell Angelo u Mestre i Univerziteskoj hirurškoj klinici u Moskvi. Osim toga, učestvovao sam na više kongresa u zemlji i inostranstvu i održao više predavanja na kongresima, hirurškim sekcijskim sastancima, edukacionih predavanja u školama, u Društvu dijabetičara i Udruženju bubrežnih bolesnika. Za svoj rad sam od stane DLV Podružnice Subotica nagrađen Plaketom.

U svojoj hirurškoj praksi, sem standardnih procedura opšte hirurgije, obavljam i operacije na krvnim sudovima vrata, trbušne aorte i na arterijama ekstremiteta, uključujući i kreiranje vaskularnog pristupa za hemodijaizu.

Od 2009.do 2013.g sam bio upravnik Službe za hirurgiju OB u Subotici , sada sam načelnik III Odeljenja (vaskularne i dečije hirurgije) u sklopu Službe.

Služim se engleskim, ruskim i mađarskim jezikom.

Zakažite pregled već sada!

Pozovite nas na telefon +381 62 551 595.

Pozovi odmah
Zakažite pregled već sada!
Poliklinika Medic 062551595