ŠTA JE DIGITALNA DERMATOSKOPIJA ?

01.07.2018. 17:19

U moderno opremljenim specijalističkim ordinacijama za dermatologiju i estetsku dermatologiju u svakodnevnoj dijagnostici i pre planiranih intervencija se sprovodi digitalizovana dermatoskopija, koja je veoma važan segment kod pregleda mladeža i drugih pigmentovanih promena na koži.

Dermatoskopija je površinsko mikroskopiranje kože, sa uvećanjem od 50 - 200x.

Najsavremeniji digitalni mikroskopi  imaju veliku moć uvećanja, i omogućavaju  direktnu vizualizaciju segmenta kože odnosno posmatrane kožne promene i na monitoru.

Video dermatoskopija i mogućnost telemedicine su svetski trend. 

Digitalni mikroskopi u klasi su kompatibilni sa iOS /apple sistemima, što predstavlja maksimalno usavršenu metodologiju u dermatološkoj  praksi iz aspekta dijagnostike benignih i malignih tumora kože. Rezolucija ovakvih fotografija je izvanredna, a reprodukcija prirodnih boja je na tebletu i desktopu besprekorna.

Ukoliko je potrebno, snimak se može proslediti na konsultaciju u referentni klinički centar ili drugu visoko specijalizovanu zdravstvenu ustanovu, kako bi se usaglasila mišljenja eksperta iz oblasti dermatologije i/ili plastične hirurgije.

Telemedicina je način komunikacije stručnjaka iz oblasti medicine koji unapredjuje dijagnostički proces i precizira modalitet terapije vrlo brzo.

U komparativnim studijama se ukazalo na neke od prednosti primene nepolarizovane svetlosti u odnosu na polarizovano, kod uočavanja elemenata /kriterijumskih karakteristika observiranih  kožnih promena u pravcu maligniteta. U cilju postizanja kvaliteta usluga preventivni pregled mladeža dermatoskopiranje radimo digitalnom kamerom/mikroskopom koji koristi  polarizovano i nepolarizovano svetlo, a optimiziran je za windows i iOS . Na monitoru se jasno uočavaju svi detalji posmatrane izrasline, pacijent i doktor mogu pratiti celu proceduru a fotografije se kategorizuju i arhiviraju.

Autor: Dr Laura Lasinger, specijalista dermatovenerolog