Karcinom pluća

Karcinom pluća
15.03.2023. 11:57

Epidemiološka situacija raka pluća

Već nekoliko decenija  rak pluća je najčešći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih tumora širom sveta.Srbija se ne razlikuje umnogome od ostalih zemalja u razvoju.

Od raka pluća i bronha u Srbiji godišnje, po najnovijim podacima oboli oko 7000 ljudi.

Mnoštvo  je dokaza koji ukazuju na uzročnu vezu između pušenja i izloženosti duvanskom dimu i nastanku  karcinoma pluća. Oko 85% karcinoma pluća se smatra da su posledica voljnog ili pasivnog pušenja.

Primarna prevencija obuhvata  sve mere koje se preduzimaju a mogu sprečiti nastanak ove potencijalno preventibilne maligne bolesti u opštoj populaciji.Preporuke su savetovsti pušače da prestanu da puše i ukazivati na pušenje kao najznačajniji faktor rizika za oboljevanje od karcinoma pluća.

Rano otkrivanje ili skrining karcinoma pluća predstavlja sekundarnu prevenciju i  poslednjih godina je sve više zastupljena u svetu.

Patohistološka klasifikacija  karcinoma pluća  je urađena prema WHO u devet gupa a klinička slika  kod tumora pluća je raznolika.

Simptomi i znaci bolesti prisutni su kod veoma malog broja obolelih, svega 7% do 10%, kod ostalih postoji odsustvo bilo kakvih simptoma. Najčešći su opšti simptomi (slabost, malaksalost, gubitak na telesnoj masi...), zatim kašalj, iskašljaanje, bol u grudima, otežano disanje, promuklost, neurološki poremećaji , stomačni bol.

Procena opšteg stanja  je pokušaj da se odredi ukupna životna aktivnost i kvalitet života obolelog od maligne bolesti.Ova procena je od pomoći pri donošenju odluke o lečenju, podešavanju doza ili odluci o palijativnom i simptomatskom lečenju.

Dijagnostički postupak kod tumora pluća obuhvata anamnezu i fizički pregled, laboratorijske analize, radiološku dijagnostiku, neinvazivnu i invazivnu  internističku dijagnostiku, hiruršku, ocenu opšteg stanja i multidisciplinarnu odluku o lečenju.

Po utvrđenoj dijagnostici i preciznoj proceni raširenosti bolesti , bolesnici se raspoređuju u određene grupe tzv. stadijume bolesti korišćenjem TNM sistema zasnovanog na veličini tumora, zahvaćenosti limfnih žlezda i prisustvu metastaza, čime se istovremeno određuju  terapijski postupci i od koristi je za prognozu bolesti.

Terapija karcinoma bronha obuhvata pojedinačno ili kombinaciju navedenih -hirurška, radioterapija, hemioterapija i molekularno ciljana terapija koja se sprovodi u odmaklim stadijumima bolesti.Važno je napomenuti i palijativno lečenje i zbrinjavanje.To je aktivna sveobuhvatna briga o pacijentima obolelim od karcinoma pluća, ali i o njihovim porodicama. Kontrola simptoma bolesti kao i psiholoških, socijalnih i duhovnih problema je od velikog značaja.

Iz svega navedenog da se zaključiti da se radi o veoma ozbiljnoj, teškoj i kompleksnoj bolesti.

Autor: Dr Bojana Matković Šakić, Pulmolog

Zakažite pregled već sada!

Pozovite nas na telefon +381 62 551 595.

Pozovi odmah
Zakažite pregled već sada!
Poliklinika Medic 062551595