Blog

Borderline - Granični poremećaj ličnosti

Poremećaji ličnosti obuhvataju razna klinički značajna stanja i obrasce ponašanja koji teže perzistiranju i predstavljaju karakterističan životni stil i odnos osobe prema sebi i drugima.. Specifični poremećaji ličnosti su duboko ukorenjeni a i trajni obrasci ponašanja, koji se manifestuju…

Detaljnije

DISKRETNO - SEKSUALNO TRANSMISIVNE BOLESTI

Vrlo aktuelna problematika 21. veka je upravo prenos i širenje, rana dijagnostika i lečenje seksualno prenosivih bolesti.  HPV (humani papiloma virus) kao jedan od najzastupljenijih infektivnih agenasa u seksualno aktivnoj populaciji. Kao takav izaziva razne promene na koži i sluzokoži čoveka…

Detaljnije

Drakula metoda

Drakula metoda je popularni naziv za PRP terapiju, koja se danas primenjuje u estetskoj dermatologiji i plastičnoj hirurgiji samostalno ili u kombinaciji sa drugim procedurama. Akcenat se stavlja na činjenicu da je ovo inovativna medicinska usluga i izvodi se na klinikama koje su za to sertificirane.…

Detaljnije

MISTERIJA SVRABA KOŽE

Svrab se javlja kod 20% odrasle populacije i smatra se jednim od najčešćih simptoma zbog kojeg se pacijenti javljaju dermatologu. Svrab je neprijatan osećaj, koji izaziva potrebu za češanjem. Osećaj svarba se prenosi do moždanog stabla i talamusa nemijelinizovanim sporim C vlaknima koji…

Detaljnije

Razlog gubitka kose

Kosa ima estetski značaj u svakom društvu i interpretirana je na razne načine pod uticajem određene kulturalne sredine.Gubitak kose predstavlja veliki psihosocijalni problem. Na skalpu ima približno 100000 dlaka, od kojih dnevno ispadne 70-100. Žene i muškarci tokom procesa starenja postepeno…

Detaljnije

ŠTA JE DIGITALNA DERMATOSKOPIJA ?

U moderno opremljenim specijalističkim ordinacijama za dermatologiju i estetsku dermatologiju u svakodnevnoj dijagnostici i pre planiranih intervencija se sprovodi digitalizovana dermatoskopija, koja je veoma važan segment kod pregleda mladeža i drugih pigmentovanih promena na koži. Dermatoskopija je…

Detaljnije

Ultrazvučni pregled dojki

KARCINOM DOJKI JE NAJZASTUPLJENIJI MALIGNI TUMOR ŽENA U RAZVIJENIM ZEMLJAMA I VODEĆI JE UZROK SMRTI OD MALIGNIH TUMORA ŽENSKOG POLA OD 35-55 GODINE ŽIVOTA. U SRBIJI SE OTKRIJE OKO 4000 NOVIH SLUČAJEVA GODIŠNJE. UZ PREGLED DOJKI JE DRAGOCENA , BEZBOLNA I POTPUNO BEZOPASNA DIJAGNOSTIČKA METODA…

Detaljnije

Limfedem

Limfedem je stvaranje otoka jednog ili više ekstremiteta, nekad zahvata i odgovarajući deo trupa.Može manifestovati i u drugim regijama kao što se glva, vrat, dojke, genitalije. Limfedem je rezultat nakupljanja tečnosti i drugih elemenata npr.proteina u tkivima, kao posledica disbalansa…

Detaljnije

O kapilarima

Kapilari su sitni površinski krvni sudovi, crvenkaste ili plavo-ljubičaste boje, koje su lako prepoznatljivi na nogama. Na osnovu dijametra venula razlikujemo teleangiektazije, spider vene ili metličaste vene (do 2 mm), zatim retikularne vene ili manje varikozne vene (od…

Detaljnije

PEJSMEJKER TEHNOLOGIJA

Stalni pejsmejkeri su implantabilni veštački električni stimulatori srca za lečenje usporenog srčanоg rada, praćenog simptomima. Реjsmejker se sastоji od generatora pulsa i elektrodnоg katetera sа elektrodom na vrhu. U punoj kliničkоj upotrebi su od 1958 g. Predstavljaju jеdine implantabilne…

Detaljnije